О.П. Волосовець

Член-кореспондент НАМН України, професор

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, МОЗ України

Г.В. Бекетова

Член-кореспондент НАМН України, професор

Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

С.П. Кривопустов

Професор

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

С.О. Крамарьов

Професор

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

О.Г. Шадрін

Професор

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»

Т.О. Крючко

Професор

Полтавський державний медичний університет

А.О. Волосовець

Професор

Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

О.О. Речкіна

Доктор медичних наук

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

О.В. Солдатова

Доцент

Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

Реєстрація